عشایر

رنگ فرش ایرنی

اولین فرش به احتمال زیاد به‌وسیله افراد چادرنشین برای فرش کردن کف خاکی چادرشان بافته‌شده بود. ولی امکان اینکه فرش به‌ وسیله مصری‌ها، ...

ادامه مطلب

فرش در دربار آلبرت

فرشی در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن

همان‌گونه که در پست‌های قبلی اشاره شد بسیاری از فرش‌های ایرانی در موزه‌های بین‌المللی نگهداری می‌شوند که قبلاً به معرفی یکی از آن‌ها با...

ادامه مطلب

انواع گره در فرش دستباف

تاریخچه فرش ایران : فرش ایران جانشین تمام قالی‌های شرقی و اروپایی است. در حال حاضر با فقدان شواهد در تاریخ فرش ایران هستیم. بجز فرش پاز...

ادامه مطلب